XUẤT NHẬP KHẨU – LOGISTICS

Với đội ngũ nhân sự am hiểu sâu rộng trong ngành Logistics.Gold Talent tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

 1. Xuất nhập khẩu
 • Giám đốc/ Trưởng phòng xuất nhập khẩu
 • Quản lý phát triển kinh doanh khu vực
 • Sales xuất khẩu
 • Mua hàng
 • …….

     2. Supply chain:

 • Quản lý/giám sát chuỗi cung ứng
 • Supply chain optimization
 • Chuyên gia chuỗi cung ứng
 • Giám đốc
 • Vận hành chuỗi cung ứng
 • …….

    3. Demand planning

 • Demand planning manager
 • Director demand planning
 • Demand planning analyst
 • …….

    4. Logistics

 • Giám đốc vận hành Logistics
 • Quản lý nguồn lực Logistics
 • Trưởng/phó phòng sales Logistics, Forwarder
 • Chuyên gia Logistics
 • Quản lý phát triển kinh doanh khu vực
 • Sale Logistics, Forwarde
 • …….

    5. Chứng từ- Hải quan(Docs – Cus)

 • Trưởng/phó phòng
 • Nhân viên/ chuyên viên
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng
 • …….

    6. Hiện trường – giao nhận(Operations – Ops)

 • Giám đốc/phó giám đốc
 • Trưởng/ phó phòng
 • Nhân viên/ chuyên viên
 • …….

   7. Vận chuyển – kho bãi

 • Nhân viên vận hành kho (Warehouse staff)
 • Nhân viên điều phối vận tải
 • Quản lý kho
 • Nhân viên cảng
 • Giám đốc/ phó giám đốc
 • Trưởng/ phó phòng
 • Chuyên viên
 • …….