CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Với đội ngũ nhân sự am hiểu sâu rộng trong ngành Công nghệ thông tin, Gold Talent cung cấp nhân sự với các vị trí sau:

  1. Lập trình viên (IT)
  2. Chuyên gia phân tích hệ thống (System Analyst)

  3. Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administrator)

  4. Nhà quản lý hệ thống thông tin (Information System Manager)

  5. Chuyên gia mật mã (Cryptographer)

  6. Quản trị mạng (Network Administrator)

  7. Kỹ sư phần mềm (Software Engineer)

  8. Quản trị Web (Webmaster)

  9. Kỹ thuật viên máy tính (IT)

  10. Chuyên viên viết tài liệu kỹ thuật (Technical Writer)